JOURNEY⁄⁄
KINKIKYUSHU

KYUSHUEJAPAN

"NEXUS"
by Steven Holl
Hukuoka-shi,Hukuoka
'00. 08. 13


"NEXUS"
by OMA
Hukuoka-shi,Hukuoka
'00. 08. 13


"Tokuun-ji["
by Kiyonori Kikutake
Kurume-shi,Hukuoka
'00. 08. 14


"Arita-yaki Ql"
by Syoya Uchida
Arita-cho,Saga
'00. 08. 16


JOURNEY⁄⁄
KINKIKYUSHU